Home
Online-Übersetzer-Glossar-Wörterbuch
Suchbegriff(e):  

Es wurden 2362 Einträge in Spalte Englisch mit dem Anfangsbuchstaben "S" gefunden.
Wieder alle Einträge anzeigen.

Seiten blättern:  <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 158  > 
Englisch
Spanisch
selective inattention
distracción selectiva
selective neuronal necrosis
necrosis neuronal selectiva
selective serotonin reuptake inhibitor [SSRI]
inhibidor selectivo de recaptación de serotonina (ISRS)
selectivity
selectividad
selectivity coefficient
coeficiente de selectividad
selenium sulfide
sulfuro de selenio
selenium [Se]
selenio (Se)
selenoid cells
células selenoides
self
yo
self-acceptance
autoaceptación
self-actualization
autorrealización
self-alien
extrañeza del yo
self-alienation
autoenajenación
self-anesthesia
autoanestesia
self-awareness enhancement
potenciación de la conciencia de sí mismo
gesamt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z