Home
Online-Übersetzer-Glossar-Wörterbuch
Suchbegriff(e):  

Es wurden 1322 Einträge in Spalte Englisch mit dem Anfangsbuchstaben "B" gefunden.
Wieder alle Einträge anzeigen.

Seiten blättern:  <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 89  > 
Englisch
Spanisch
bubble oxygenator
oxigenador de burbuja
bubbling rale
estertor de burbujas
bubo
bubón
bubonic plague
peste bubónica
bucardia
bucardia
buccal
bucal
buccal administration of medication
administración bucal de la medicación
buccal bar
barra bucal
buccal cavity
cavidad bucal
buccal contour
contorno bucal
buccal fat pad
bola grasa de Bichat
buccal flange
aleta bucal
buccal glands
glándulas bucales
buccal mucosa
mucosa bucal
buccal notch
hendidura bucal
gesamt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z