Home
Online-Übersetzer-Glossar-Wörterbuch
Suchbegriff(e):  

Die Tabelle enthält 29783 Einträge.
Seiten blättern:  <  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 1986  > 
Englisch
Spanisch
aversion therapy
terapia de aversión
aversive stimulus
estímulo aversivo
avian tuberculosis
tuberculosis aviar
aviation medicine
medicina de la aviación
aviation physiology
fisiología de la aviación
avidin
avidina
avidity
avidez
avirulent
avirulento
avitaminosis
avitaminosis
Avoid contact with eyes and mucous membranes. In case of accidental contact wash thoroughly with water.
Evítese el contacto con ojos y mucosas. En caso de contacto accidental lavar abundantemente con agua.
avoidance
evitación
avoidance conditioning
condicionamiento de evitación
avoidance-avoidance conflict
conflicto evitación-evitación
avoidant personality
personalidad de evitación
avoirdupois weight
sistema de pesos avoirdupois
gesamt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z