Home
Online-Übersetzer-Glossar-Wörterbuch
Suchbegriff(e):  

Die Tabelle enthält 29783 Einträge.
Seiten blättern:  <  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 1986  > 
Englisch
Spanisch
Apgar score
puntuación de Apgar
aphagia
afagia
aphagia algera
afagia dolorosa
aphakia
afaquia
aphasia
afasia
aphemia
afemia
apheresis
aféresis
aphonia
afonía
aphonia paralytica
afonía paralítica
aphonia paranoica
afonía paranoica
aphonic pectoriloquy
pectoriloquia áfona
aphonic speech
lenguaje afónico
aphrasia
afrasia
aphronia
afronia
aphthae
aftas
gesamt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z